Under construction

We are finishing work on something wonderful.
Keep in touch.

Litex Service Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Polityka Prywatności
NIP 622-00-06-775
REGON 003340765
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy
KRS 0000150851
Kapitał zakładowy: 100.500,00 PLN, w całości wpłacony